Home Plan conturi 2015

 

 

Transpunerea conturilor din balanța de verificare la 31.12.2014 în noul plan de conturi general

595. — (1) Administratorii entităților răspund pentru transpunerea corectă a soldurilor conturilor, din balanța de

verificare la 31.12.2014, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări. De asemenea, se va urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu și doi, dacă este cazul, să se efectueze în funcție de natura sumelor reflectate în soldul fiecărui cont.

(2) Entitățile care au aplicat Reglementările contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.239/2011, și au folosit conturile din Planul de conturi simplificat, cuprins în acele reglementări, vor lua măsuri pentru transpunerea corespunzătoare a soldurilor conturilor, din balanța de verificare la 31.12.2014, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări.

(3) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de legea contabilității, aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015. Ca urmare, acestea efectuează transpunerea prevăzută de prezentul capitol plecând de la soldurile din balanța de verificare pe baza căreia se întocmesc primele situații financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2015.

 

Click pe fiecare clasa de conturi pentru vizualizare:

 

Clasa 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILAT

Clasa 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

Clasa 3 - CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE

Clasa 4 - CONTURI DE TERȚI

Clasa 5 - CONTURI DE TREZORERIE

Clasa 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

Clasa 7 - CONTURI DE VENITURI

Clasa 8 - CONTURI SPECIALE

Clasa 9 - CONTURI DE GESTIUNE

 

  


Recomandari

Va recomandam:
SolviERP
Sitem ERP/CRM performant.
GData Antivirus
Securitate maxima oferita de acest ANTIVIRUS care depaseste record dupa record. Calitate germana.
Program devize
Program pentru intocmire in constructii. Creat de specialisti pentru specialisti
Program contabilitate generala
Program contabilitate generala. 100% compatibil cu SOLVI ERP.