Home Plan de conturi
Plan de conturi PDF Print

PLANUL DE CONTURI GENERAL

1 CONTURI DE CAPITALURI

10 CAPITAL SI REZERVE


101 Capital (In functie de forma juridica a persoanei juridice se va inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.)1011 Capital subscris nevarsat1012 Capital subscris varsat1015 Patrimoniul regiei1016 Patrimoniul public


104 Prime legate de capital1041 Prime de emisiune1042 Prime de fuziune1043 Prime de aport1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni


105 Rezerve din reevaluare


106 Rezerve1061 Rezerve legale1062 Rezerve pentru actiuni proprii1063 Rezerve statutare sau contractuale1068 Alte rezerve

11 REZULTATUL REPORTAT


117 Rezultatul reportat

12 REZULTATUL EXERCITIULUI


121 Profit si pierdere


129 Repartizarea profitului

13 SUBVENTII PENTRU INVESTITII


131 Subventii pentru investitii

15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI


151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli1511 Provizioane pentru litigii1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE


161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni


162 Credite bancare pe termen lung1621 Credite bancare pe termen lung1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta1623 Credite externe guvernamentale1624 Credite bancare externe garantate de stat1625 Credite bancare externe garantate de banci1626 Credite de la trezoreria statului1627 Credite bancare interne garantate de stat


166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare1661 Datorii catre societatile din cadrul grupului1662 Datorii catre societatile care detin interese de participare


167 Alte imprumuturi si datorii asimilate


168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung1685 Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului1686 Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate


169 Prime privind rambursarea obligatiunilor
2 CONTURI DE IMOBILIZARI

20 IMOBILIZARI NECORPORALE


201 Cheltuieli de constituire


203 Cheltuieli de dezvoltare


205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare


207 Fond comercial


208 Alte imobilizari necorporale

21 IMOBILIZARI CORPORALE


211 Terenuri si amenajari de terenuri2111 Terenuri2112 Amenajari de terenuri


212 Constructii


213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare2133 Mijloace de transport2134 Animale si plantatii


214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active

23 IMOBILIZARI IN CURS


231 Imobilizari corporale in curs


232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale


233 Imobilizari necorporale in curs


234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

26 IMOBILIZARI FINANCIARE


261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului


262 Titluri de participare detinute la societati din afara grupului


263 Imobilizari financiare sub forma de interese de participare


265 Alte titluri imobilizate


267 Creante imobilizate2671 Sume datorate de filiale2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale2673 Imprumuturi acordate pe termen lung2674 Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung2675 Creante legate de interesele de participare2676 Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare2677 Actiuni proprii - active imobilizate*2)2678 Alte creante imobilizate2679 Dobanzi aferente altor creante imobilizate


269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE


280 Amortizari privind imobilizarile necorporale2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor2807 Amortizarea fondului comercial2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale


281 Amortizari privind imobilizarile corporale2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri2812 Amortizarea constructiilor2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor2814 Amortizarea altor imobilizari corporale

29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR


290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale


291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale


293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs


296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE


301 Materii prime


302 Materiale consumabile3021 Materiale auxiliare3022 Combustibili3023 Materiale pentru ambalat3024 Piese de schimb3025 Seminte si materiale de plantat3026 Furaje3028 Alte materiale consumabile


303 Materiale de natura obiectelor de inventar


308 Diferente de pret la materii prime si materiale

33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE


331 Produse in curs de executie


332 Lucrari si servicii in curs de executie

34 PRODUSE


341 Semifabricate


345 Produse finite


346 Produse reziduale


348 Diferente de pret la produse

35 STOCURI AFLATE LA TERTI


351 Materii si materiale aflate la terti


354 Produse aflate la terti


356 Animale aflate la terti


357 Marfuri aflate la terti


358 Ambalaje aflate la terti

36 ANIMALE


361 Animale si pasari


368 Diferente de pret la animale si pasari

37 MARFURI


371 Marfuri


378 Diferente de pret la marfuri

38 AMBALAJE


381 Ambalaje


388 Diferente de pret la ambalaje

39 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE


391 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime


392 Provizioane pentru deprecierea materialelor3921 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile3922 Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar


393 Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie


394 Provizioane pentru deprecierea produselor


395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti


396 Provizioane pentru deprecierea animalelor


397 Provizioane pentru deprecierea marfurilor


398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor
4 CONTURI DE TERTI

40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE


401 Furnizori


403 Efecte de platit


404 Furnizori de imobilizari


405 Efecte de platit pentru imobilizari


408 Furnizori - facturi nesosite


409 Furnizori - debitori4091 Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor4092 Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE


411 Clienti4111 Clienti4118 Clienti incerti sau in litigiu


413 Efecte de primit de la clienti


418 Clienti - facturi de intocmit


419 Clienti - creditori

42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE


421 Personal - salarii datorate


423 Personal - ajutoare materiale datorate


424 Participarea personalului la profit


425 Avansuri acordate personalului


426 Drepturi de personal neridicate


427 Retineri din salarii datorate tertilor


428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul4281 Alte datorii in legatura cu personalul4282 Alte creante in legatura cu personalul

43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE


431 Asigurari sociale4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale4312 Contributia personalului la asigurarile sociale4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate


437 Ajutor de somaj4371 Contributia unitatii la fondul de somaj4372 Contributia personalului la fondul de somaj


438 Alte datorii si creante sociale4381 Alte datorii sociale4382 Alte creante sociale

44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE


441 Impozitul pe profit/venit


442 Taxa pe valoarea adaugata4423 T.V.A. de plata4424 T.V.A. de recuperat4426 T.V.A. deductibila4427 T.V.A. colectata4428 T.V.A. neexigibila


444 Impozitul pe venituri de natura salariilor


445 Subventii


446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate


447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate


448 Alte datorii si creante cu bugetul statului4481 Alte datorii fata de bugetul statului4482 Alte creante privind bugetul statului

45 GRUP SI ASOCIATI


451 Decontari in cadrul grupului4511 Decontari in cadrul grupului4518 Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului


452 Decontari privind interesele de participare4521 Decontari privind interesele de participare4528 Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare


455 Sume datorate asociatilor4551 Asociati - conturi curente4558 Asociati - dobanzi la conturi curente


456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul


457 Dividende de plata


458 Decontari din operatii in participatie4581 Decontari din operatii in participatie-pasiv4582 Decontari din operatii in participatie-activ

46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI


461 Debitori diversi


462 Creditori diversi

47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE


471 Cheltuieli inregistrate in avans


472 Venituri inregistrate in avans


473 Decontari din operatii in curs de clarificare

48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII


481 Decontari intre unitate si subunitati


482 Decontari intre subunitati

49 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR


491 Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti


495 Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii


496 Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi
5 CONTURI DE TREZORERIE

50 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT


501 Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului


502 Actiuni proprii


503 Actiuni


505 Obligatiuni emise si rascumparate


506 Obligatiuni


508 Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate5081 Alte titluri de plasament5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament


509 Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt

51 CONTURI LA BANCI


511 Valori de incasat5112 Cecuri de incasat5113 Efecte de incasat5114 Efecte remise spre scontare


512 Conturi curente la banci5121 Conturi la banci in lei5124 Conturi la banci in valuta5125 Sume in curs de decontare


518 Dobanzi5186 Dobanzi de platit5187 Dobanzi de incasat


519 Credite bancare pe termen scurt5191 Credite bancare pe termen scurt5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta5193 Credite externe guvernamentale5194 Credite externe garantate de stat5195 Credite externe garantate de banci5196 Credite de la trezoreria statului5197 Credite interne garantate de stat5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

53 CASA


531 Casa5311 Casa in lei5314 Casa in valuta


532 Alte valori5321 Timbre fiscale si postale5322 Bilete de tratament si odihna5323 Tichete si bilete de calatorie5328 Alte valori

54 ACREDITIVE


541 Acreditive5411 Acreditive in lei5412 Acreditive in valuta


542 Avansuri de trezorerie

58 VIRAMENTE INTERNE


581 Viramente interne

59 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE


591 Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului


592 Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii


593 Provizioane pentru deprecierea actiunilor


595 Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate


596 Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor


598 Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate
6 CONTURI DE CHELTUIELI

60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE


601 Cheltuieli cu materiile prime


602 Cheltuieli cu materialele consumabile6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare6022 Cheltuieli privind combustibilul6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat6024 Cheltuieli privind piesele de schimb6025 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat6026 Cheltuieli privind furajele6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile


603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar


604 Cheltuieli privind materialele nestocate


605 Cheltuieli privind energia si apa


606 Cheltuieli privind animalele si pasarile


607 Cheltuieli privind marfurile


608 Cheltuieli privind ambalajele

61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI


611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile


612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile


613 Cheltuieli cu primele de asigurare


614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI


621 Cheltuieli cu colaboratorii


622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile


623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate


624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal


625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari


626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii


627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate


628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE


635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64 CHELTUIELI CU PERSONALUL


641 Cheltuieli cu salariile personalului


645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE


654 Pierderi din creante si debitori diversi


658 Alte cheltuieli de exploatare6581 Despagubiri, amenzi si penalitati6582 Donatii si subventii acordate6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital6588 Alte cheltuieli de exploatare

66 CHELTUIELI FINANCIARE


663 Pierderi din creante legale de participatii


664 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate6642 Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate


665 Cheltuieli din diferente de curs valutar


666 Cheltuieli privind dobanzile


667 Cheltuieli privind sconturile acordate


668 Alte cheltuieli financiare

67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE


671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE


681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante


686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele6863 Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare6864 Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE


691 Cheltuieli cu impozitul pe profit


698 Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus
7 CONTURI DE VENITURI

70 CIFRA DE AFACERI


701 Venituri din vanzarea produselor finite


702 Venituri din vanzarea semifabricatelor


703 Venituri din vanzarea produselor reziduale


704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate


705 Venituri din studii si cercetari


706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii


707 Venituri din vanzarea marfurilor


708 Venituri din activitati diverse

71 VARIATIA STOCURILOR


711 Variatia stocurilor

72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI


721 Venituri din productia de imobilizari necorporale


722 Venituri din productia de imobilizari corporale

74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE


741 Venituri din subventii de exploatare7411 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri*3)7417 Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE


754 Venituri din creante reactivate si debitori diversi


758 Alte venituri din exploatare7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati7582 Venituri din donatii si subventii primite7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital7584 Venituri din subventii pentru investitii7588 Alte venituri din exploatare

76 VENITURI FINANCIARE


761 Venituri din imobilizari financiare7611 Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului7612 Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului7613 Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului7614 Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului7615 Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului7616 Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului


762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt


763 Venituri din creante imobilizate


764 Venituri din investitii financiare cedate7641 Venituri din imobilizari financiare cedate7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate


765 Venituri din diferente de curs valutar


766 Venituri din dobanzi


767 Venituri din sconturi obtinute


768 Alte venituri financiare

77 VENITURI EXTRAORDINARE


771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

78 VENITURI DIN PROVIZIOANE


781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare7812 Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante


786 Venituri financiare din provizioane7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare7864 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
8 CONTURI SPECIALE

80 CONTURI IN AFARA BILANTULUI


801 Angajamente acordate8011 Giruri si garantii acordate8018 Alte angajamente acordate


802 Angajamente primite8021 Giruri si garantii primite8028 Alte angajamente primite


803 Alte conturi in afara bilantului8031 Imobilizari corporale luate cu chirie8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie8034 Debitori scosi din activ, urmariti in continuare8036 Redeventa, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate8037 Efecte scontate neajunse la scadenta8038 Alte valori in afara bilantului8039 Stocuri de natura obiectelor de inventar


804 Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe8045 Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

89 BILANT


891 Bilant de deschidere


892 Bilant de inchidere

Servicii contabilitate - Plan de conturi - www.contabil..com.ro

 

  


Recomandari

Va recomandam:
SolviERP
Sitem ERP/CRM performant.
GData Antivirus
Securitate maxima oferita de acest ANTIVIRUS care depaseste record dupa record. Calitate germana.
Program devize
Program pentru intocmire in constructii. Creat de specialisti pentru specialisti
Program contabilitate generala
Program contabilitate generala. 100% compatibil cu SOLVI ERP.